Home » KiVa

KiVa

KiVa

Kirjaimellisesti KiVa nettisivujeni nimessä tarkoittaa, että lastenhoitotavassa keskeisellä sijalla on Kiintymysvanhemmuuden lempeä kasvatus.

Kiintymysvanhemmuudella tarkoitetaan vauvojen- ja lastenhoitofilosofiaa, jonka keskiössä on lapsen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen tavalla, joka vahvistaa turvallista kiintymyssuhdetta ja perheen vuorovaikutusta.

Lempeä kasvatus on Kiintymysvanhemmuus ry:n lanseeraama termi isompien lasten kasvatustyylille, joka pohjautuu lapsen ymmärtämiseen, kunnioittamiseen, empaattisuuteen ja tarpeiden tunnistamiseen.

Aikuisen keskeinen tehtävä lempeänä kasvattajana on auttaa lasta tyydyttämään todelliset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeensa – myös ne, jotka poikkeavat lapsen sen hetkisistä haluista ja tahdosta.

Aikuisen rooli on olla aito, kaikenlaisin tavoin tunteva ja toimiva ihminen, joka näyttää lapselle, kuinka omista tarpeista kerrotaan toisille ja kuinka omiin ja toisten tarpeisiin pyritään vastaamaan etsien rauhanomaista neuvotteluratkaisua, kun tarpeet ovat ristiriidassa.
Lähde: Kiintymysvanhemmuus.fi

Millä tavoin tämä näkyy hoidossani?
Esimerkiksi siten, että vauva tai taapero saa hoitopäivän aikana läheisyydenkaipuussaan olla sylissä, kantorepussa tai liinassa niin paljon kuin hän tarvitsee. Turvallisuuden tunne on hoidossa olennaista ja sylissä saa olla niin ilon, innostuksen, ikävän kuin kiukunkin aikana.

KiVa näkyy myös niin, että harjoittelemme yhdessä rakentavia vuorovaikutustapoja: Pyrin itse ensisijaisesti olemaan esimerkkinä hyvästä vuorovaikutuksesta, josta lapsi voi ottaa mallia. Lapsen uhkailemisen, kiristämisen, pakottamisen ja manipuloinnin sijaan pyrin ristiriitatilanteissa käyttämään aktiivista kuuntelua, tunteiden sanoittamista, rehellisyyttä ja tasavertaista keskustelua.

Harjoittelemme myös empatiaa, lohduttamista, omien rajojen asettamista ja toisen rajojen kunnioittamista. On yhtä tärkeää toimia hoidossa muut huomioonottaen, kuin pitää omista rajoistaan kiinni. Nämä sosiaaliset taidot ovat tärkeitä niin päivähoitomaailmassa, lapsuudessa kuin aikuisenakin.