Home » Toiminta

Toiminta

Palvelut:
Tarjoan lempeää perhepäivähoitoa kodissani Espoon Kauklahdessa. Hoitoryhmäämme kuuluu enintään neljä kokopäiväistä ja yksi osa-päiväinen, esikouluikäinen lapsi, mukaanluettuna omat alle kouluikäiset lapseni. Perhepäivähoito tarjoaa rauhalliset puitteet lapsen kasvulle ja kehitykselle, ja hoidossa korostuvat kodinomaisuus, leikki ja kiireettömyys.

Hoitosopimukset tehdään pääsääntöisesti kokopäivähoidon muodossa. Jos ryhmässä on tilaa, myös satunnaisia hoitopäiviä tai -tunteja on mahdollista ostaa. Hoitoajat sovitaan yhdessä vanhempien kanssa. Yksityisenä perhepäivähoitajana toimin Espoon kaupungin valvonnan alaisuudessa.

Kysy lisää eri hoitovaihtoehdoista, -hinnoista ja niihin liittyvistä kelan tukimuodoista.

Päivä- ja viikkorytmi:
Aamupala syödään kahdeksan maissa ja sen jälkeen leikimme hetken sisällä ja lähdemme ulos omalle pihalle tai retkeilemään. Itse tehty lounas syödään klo 11-12 meillä kotona tai leikkipuistossa. Ruokailun jälkeen luetaan kirjoja ja pienimmät menevät päiväunille. Välipala syödään klo 15 aikaan (riippuen pienimpien päiväuniajasta) ja sen jälkeen lähdetään ulos. Päiväohjelmaan kuuluu aina ulkoilua, itsetehty ruoka, leikkiä, sadun lukemista, lepotauko ja piirtämistä, askartelua, musiikkia, jumppaa tai muuta liikuntaa.

Viikko-ohjelmaamme kuuluu kotipäiviä, retkipäiviä leikkipuistoihin ja asukaspuistoihin. Kylätalo Palttinan ohjelman mukaan osallistutaan erilaisiin laulu-, loru-, muskari– ja leivontatuokioihin ja supersuosittuun temppurataan.

Lastenhoitoperiaatteet:
Lasta arvostava ja kunnioittava lempeä kasvatus.

Lasten hoitajana olen sitoutunut kuuntelemaan lasten omaa tahtoa ja omia näkemyksiä. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Hoitajana pyrin selvittämään ristiriitatilanteet ilman pakottamista, uhkailua ja kiristystä. Pyrin käyttämään ristiriitatilanteissa Thomas Gordonin Toimive Perhe –koulutuksen lempeitä ja lasta arvostavia metodeja eli aktiivista kuuntelua, lapsen tunteiden ja omien tunteideni sanoittamista, rehellisyyttä, tasavertaista keskustelua, ideointia, ja ideoiden ja ratkaisuehdotusten kysymistä hoitolapselta.

Lapsi on minulle arvokas, kuuntelen ja kunnioitan häntä. Kerron ja näytän lasten kanssa myös omat tunteeni ja omat rajani, jotta lapsi oppii ymmärtämään myös toisten tunteita ja rajoja. Lapsen määräämisen ja käskemisen sijaan pyrin puhumaan toiveistani ja tunteistani minä-muodossa, jotta lapsi pystyy ymmärtämään pyyntöjen, kehoitusten ja sääntöjen syvemmän merkityksen verrattuna pelkkään käskemiseen.

Lempeä kasvatus ei tarkoita sitä että aikuisen olisi oltava aina ja joka tilanteessa lempeä kuin enkeli. Mutta tavoitteeni on että pyrin aina valitsemaan toimintatavoista lasta kunnioittavan tavan ja jos huomaan etten onnistunut siinä, osaan pyytää anteeksi. Lempeät kasvatusvalinnat ovat kasvatustieteen nykytutkimuksen mukaan toimivimmat ja lapsen kehitystä ja kasvua parhaiten tukevat. Hoitajana minulle on tärkeää, että hoitolapseni voi hyvin, hänellä on vahva tunne, että häntä arvostetaan, ymmärretään ja halutaan kuunnella – ja että hänellä on hoidossa kivaa.